Als in een gezin één van de ouders overlijdt, gaat degene die achterblijft er financieel vaak aanzienlijk op achteruit. Bijna tweederde van de nabestaanden heeft maar net genoeg of zelfs te weinig om van rond te komen.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat de financiële positie van je nabestaanden op peil blijft. Zij kunnen met de uitkering(en) hun inkomsten aanvullen of de hypotheek aflossen.

De overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen:

Gelijkblijvende risicoverzekering
Bij een gelijkblijvende verzekering kies je een bedrag dat uitgekeerd wordt als je overlijdt voor een bepaalde datum. Dit bedrag krijgen je nabestaanden, ongeacht of je vroeg of laat in de looptijd overlijdt.

Aflopende risicoverzekering
Bij een aflopende risicoverzekering is de uitkering die je nabestaanden ontvangen hoog als je in het begin van de looptijd overlijdt en lager naarmate de looptijd verstrijkt. De premie daalt daardoor ook gedurende de looptijd. Deze variant wordt vaak gebruikt als de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld is.

Voor wie?

Als je overlijdt, keert de verzekering uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. De overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten op twee levens. Als één van beiden overlijdt, keert de verzekering uit.

Uitkering ineens of periodiek

Bij een overlijdensrisicoverzekering kan je kiezen of je nabestaanden de uitkering ineens ontvangen of periodiek, bijvoorbeeld maandelijks.

Belasting over de uitkering

Over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen maar wel erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je partner en kinderen betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden geldt een vrijstelling: €638.089 (2017).

Voor kinderen en kleinkinderen is de vrijstelling voor erfbelasting een stuk lager: €20.209 (2017).

Arbeidsongeschiktheid

Vaak kan je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Als je inkomen daalt doordat je arbeidsongeschikt bent, hoef je geen premie te betalen, maar loopt de verzekering toch door.

De premie

De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald:

  • Het verzekerde bedrag.
  • Jouw gezondheidsrisico’s: rokers betalen een hogere premie en ook mensen met overgewicht zijn soms duurder uit.
  • De levensverwachting in Nederland.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nabestaandenpensioen

Als je in loondienst bent en pensioen opbouwt, is er misschien ook iets geregeld voor je partner voor het geval je komt te overlijden. Maar deze regelingen zijn in de afgelopen jaren vaak versoberd. Vraag bij je werkgever wat er precies geregeld is.

ANW-uitkering

Kan je rekenen op financiële steun van de overheid als je partner overlijdt? Slechts weinig mensen hebben recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De uitkering is bovendien niet hoog. Lees hier meer over de Algemene nabestaandenwet.